top of page

Stallpotet


Gry Hegdal og Karina Garnes Johansen har vært på kurs!

Stallpotet er et prosjekt av og for ungdom, som skal bidra til flere aktive unge, mer aktivitet og bedre miljø i stallen. I prosjektet utdannes Stallpoteter, som fungerer som aktivitets- og miljøskapere i sin klubb og stall.

Dato/tid: 3. april 9-15

Sted: UBC, Ullevål stadion, Oslo.

Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page