top of page

Juniorstyre


Det ble under årsmøtet vedtatt at vi skal stifte et eget juniorstyre. Her skal Juniorrepresentanten være leder. Juniorstyret skal arragere eget valg. Dette skal være på plass innen utgangen av april 2016.

Leder: Karina Garnes Johansen

Nestleder 2 år:

Styremedlem 2 år:

Styremedlem 1 år:

Styremedlem 1 år:

  1. vara 1 år:

  2. vara 1 år:

Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page