top of page

Nytt styre 2016


Vi ønsker nye styremedlemmer vekommen! og fratredende styremedlemmer en stor takk! Under årets valg var det stor interesse av medlemmer som ønsker å delta i styret. Dette er svært gledelig og vi ser frem til et flott år med engasjerte medlemmer!

Styret 2016:

Leder : Ann Helen Dalheim 2017

Nest Leder: Astrid Kvammen 2018

Kasserer: June Samuelsen 2017

Sekretær: Helen Naas 2018

Styremedlem: Trine Ødegaard 2017

Styremedlem: Ingeborg Ivabakken Bjørsnøs 2017

Styremedlem: Renate Bugge 2018

Styremedlem: Endre Ivabakken 2018

1. vara: Siv Tone Johansen 2017

2. vara: Tone Rånes 2017

Junior representant: Karina Garnes Johansen 2017

Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page