top of page

Sammenslåing av Molde Rytterklubb og Fræna Rideklubb!

Det krever mye å drifte en klubb i dag. Spesielt om en attpå til skal levere gode aktivitetstilbud til sine medlemmer. Igjennom de siste årene har det blitt naturlig for Molde Rytterklubb og Fræna Rideklubb å slå seg sammen. Det å kunne spille hverandre gode, og å utvikle hestesporten er noe vi alle brenner for. Årsmøtene i vår vedtok med 2/3 flertall at klubbene skulle slå seg sammen fra September 2

021. Dette er ikke lenge til nå!! Mye jobb legges ned for å få dette til. Den 02.09.2021 holdes stiftelsesmøte.


Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts