top of page

Årsmøte 30. Mars


AGENDA ÅRSMØTE - FRÆNA RIDEKLUBB

STED: Klubblokalet vårt i Ridehuset, Syltesetra,

Dato: 30.03.2017

Kl: 18:00 – 19:30

OPPTELLING AV ANTALL STEMMEBERETTIGE – Stemmeberettiget kan ikke ha utestående medlemskontingent hos Fræna Rideklubb.

Sak 1a Innkalling

Sak 1b Saksliste

Sak 1c Valg av møteleder

Sak 1d Valg av sekretær

Sak 2. Valg av 2 medlemmer til godkjenning av protokollen

Sak 2a Valg av tellekorps, 2.stk

Sak 3 Godkjenning årsmelding

Sak 4 Godkjenning av årsregnskap 2016

Sak 5 Godkjenning av budsjett 2017

Sak 6 Fastsetting av kontingent for 2018

Sak 7. Fastsette pris på hallkort for 2018

Årsleie ridehallen: 5000 (2017)

Halvårsleie: 3000 (2017)

Månedsleie: 750 (2017)

Leie pr gang medlemmer: 100 (2017)

Leie pr gang ikke medlemmer: Ikke mulig (2017)

Leie under trening: 100 for alle (2017)

Årsleie Tornes ridebane:

Sak 8. Valg av styre

Styret 2017

Leder (1 pår) Ann Helen R. Dalheim på valg 2017

Nestleder (2 år) Astrid Kvammen på valg 2018

Kasserer (2 år) June Samuelsen på valg 2017

Sekretær (2 år) Helen Naas på valg 2018

Styremedlem (2 år) Trine Ødegård på valg 2017

Styremedlem (2 år) Ingeborg Ivabakken på valg 2018

Styremedlem (2 år) Endre Ivabakken på valg 2018

1. Vara (1 år) Siv- Tone Johansen på valg 2017

2. Vara (1 år) Tone Rånes på valg 2017

Jr. repr (2 år) Karina Johansen på valg 2017

1 Vara Jr. repr (2 år) Gry Hegdal på valg 2018

Juniorstyre

Leder (2 år) Karina Johansen på valg 2017

Nestleder (2 år) Gry Hegdal 2 år på valg 2018

Styremedlem (2 år) på valg 2019 

Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page