top of page

Politiattester

Det er krav om politiattest i Fræna Rideklubb. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold ovenfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen har vært gjeldene fra 2009.Dersom det er endringer i forutsetninger for politiattesten skal det umiddelbart gis melding om dette til den som er politiattestansvarlig, som fører oversikt og kontroll med at alle som kravet gjelder for, har politiattest.

Søknadsprosedyre
 

Den som plikter å fremlegge en politiattest til klubben, skal selv sende søknaden til politiet.  Dette kan gjøres elektronisk (https://www.politi.no/tjenester/politiattest/) eller per alminnelig post. Før vedkommende kan søke om en politiattest må han/hun få en bekreftelse fra klubben på at det foreligger et behov for en politiattest. Dette skjemaet, som kan lastes ned fra, skal vedlegges søknaden.

Gå inn på siden: https://www.politi.no/tjenester/politiattest/ og velg hvilken pålogging du ønsker.

 

Klubbens bekreftelse
 

Styret i klubben skal oppnevne en person som er ansvarlig for å håndtere ordningen med politiattester. Vedkommende skal fylle ut skjema for bekreftelse på formål med søk av politiattest.

Deler av skjemaet er ferdig utfylt, men det må påføres informasjon om den personen det søkes om politiattest for, navn på klubben, samt hvilken stilling vedkommende skal ha/hvilken oppgave vedkommende skal utføre. I feltet «fødselsnummer» skal kun fødselsdato påføres. Ferdig utfylt skjema overleveres til den personen som skal søke om politiattest, alternativ kan det skannes inn og sendes på e-post til vedkommende. 
 


Levering av søknad 


Er søker over 18 år kan vedkommende skanne inn bekreftelsen fra klubben, og vedlegge dette i en elektronisk søknad om politiattest her: https://attest.politi.no/

 

På papir:
Er søker under 18 år, eller av andre grunner ikke kan eller ønsker å søke elektronisk, kan følgende skjema benyttes:

Søknad om politiattest - bokmål
Søknad om politiattest - nynorsk
 
Skjemaet sendes til: 
Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester
Postboks 113
9951 Vardø

 

Fremvisning av politiattest


Etter at politiet har behandlet søknaden blir den returnert til søkeren selv. Når politiattesten er mottatt skal denne fremvises for den i klubben som er ansvarlig for politiattester. Vedkommende skal nedtegne opplysninger om hvilke personer som er avkrevd politiattest, at attesten er fremvist og dato for fremvisningen. Selve attesten beholdes av søkeren. 
 
Dersom det er anmerkninger knyttet til attesten, er det ikke anledning til å la vedkommende få utføre oppgaver for klubben som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Det samme er tilfellet dersom attest ikke er innhentet eller ikke fremvist den politiattestansvarlige.

 

Ansvarlig for politiattester i Fræna Rideklubb er June Samuelsen.

Vist politiattest

Navn                                     Dato
Tom Vidar Leren Gjeldnes          

Rakel Sekkenes Westad

Margrethe Janbu

Cecilie Schilbred

Marita Nøsavik

June Samuelsen

Caroline Borgestand

Ann Helen Dalheim

Astrid Kvammen

Benedikte Harøy

Tone K. Rånes                      10.09.16

Denne er under produksjon

bottom of page